Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

SalonicaCan Logo

Η επιχείρηση λευκοσιδηρουργίας SALONICA CAN ιδρύθηκε το 1968 από τον ΕΥΣΤ. ΔΟΥΚΙΑΝΟ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης με σκοπό την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων γενικής χρήσης. Από το 1992 έως σήμερα ανέλαβε την διεύθυνση ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΙΑΝΟΣ. Δύο γενιές στον χώρο της παραγωγής λευκοσιδηρών συσκευασιών (κυλινδρικά και τετράγωνα δοχεία).

Η SALONICA CAN μετεγκαταστάθηκε το 2007 σε νέες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 10000 m2 στην ΒΙΠΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, όπου λειτουργεί έως και σήμερα.

  • Το εργοστάσιο της SALONICA CAN διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.
  • Στο τμήμα Πρεσσών και Εξαρτημάτων διαθέτει αυτόματες και ημιαυτόματες πρέσσες που παράγουν όλα τα τα απαραίτητα εξαρτήματα των δοχείων (πάτους, ροδέλες, καπάκια, βύζουλα κλπ).
  • Στο τμήμα κυτιοποίησης διαθέτει 8 γραμμές αυτόματες και ημιαυτόματες παραγωγής κυλινδρικών, τετράγωνων και παραλληλόγραμων λευκοσιδηρών δοχείων.
  • Στο τμήμα Ελέγχου Ποιότητας είναι εξοπλισμένο με όλα τα όργανα και συσκευές ελέγχου που είναι απαραίτητα για την διασφάλιση της ποιότητας και την συνεχή βελτίωση των δοχείων.
  • Ο πρωταρχικός στόχος της SALONICA CAN ήταν πάντα η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων δοχείων, η κάλυψη των αναγκών της αγοράς και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
  • Η επίτευξη των στόχων αυτών καθιέρωσε την SALONICA CAN στον κλάδο της συσκευασίας λευκοσιδηρών δοχείων και συντέλεσε στην ανοδική πορεία της.